JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Senarai Petender Berjaya


Bagi Perolehan Tahun 2023/2024, .
Carian Mengikut Projek:
You are not connected to the internet.
Bil
Negeri
No Tender/Projek
Tarikh Kemaskini Keputusan LP
Tarikh Tamat Sah Tender
1 JPS SABAH JPS/SBH/02/2023
(TESTING SPAQS - NPIS) RANCANGAN TEBATAN BANJIR (RTB) SUNGAI ANIP, LEMBANGAN SUNGAI ANIP, SANDAKAN, SABAH (TAWARAN SEMULA)
22/11/2023 31/10/2023
Memaparkan 1 Data