JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA

Senarai Iklan Telah Tutup


Bagi Perolehan Tahun 2023/2024, .
Carian Mengikut Projek:
You are not connected to the internet.
Bil
Negeri
No Tender/Projek
Tarikh Iklan
Tarikh Tutup
Jenis Iklan Kategori Perolehan
Tarikh Kemaskini
1 JPS SABAH JPS/SBH/02/2023
(TESTING SPAQS - NPIS) RANCANGAN TEBATAN BANJIR (RTB) SUNGAI ANIP, LEMBANGAN SUNGAI ANIP, SANDAKAN, SABAH (TAWARAN SEMULA)
04/10/2023 10/10/2023 TENDER KERJA 22/11/2023
2 JPS SARAWAK JPS/SRK/02/2023
(TESTING SPAQS-NPIS) PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI KG SEMARANG, PUSA, BETONG, SARAWAK
04/10/2023 10/10/2023 TENDER KERJA 29/11/2023
3 JPS TERENGGANU JPS/TRG/02/2023
(TESTING SPAQS-NPIS) PROJEK PENGAWALAN HAKISAN PANTAI DI PANTAI KUALA NERUS, TERENGGANU
04/10/2023 10/10/2023 TENDER KERJA 04/12/2023
4 JPS WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN JPS/WPLB/SH/02/2023
(TESTING SPAQS-NPIS) KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH UNTUK CADANGAN REKABENTUK PERKHIDMATAN UKUR KEJURUTERAAN BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL UNTUK KAWALAN BANJIR DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
04/10/2023 10/10/2023 SEBUT HARGA KERJA 10/10/2023
5 JPS WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA JPS/WPPJ/SH/07/2023
(TESTING SPAQS-NPIS) KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENAIKTARAF STESEN TELEMETRI BERNAM RIVER HEADWORK UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN WATER BALANCE BAGI PENGURUSAN SUMBER AIR NEGARA (FASA 1) DALAM LEMBANGAN SUNGAI BERNAM DI NEGERI SELANGOR (TAWARAN SEMULA)
04/10/2023 10/10/2023 SEBUT HARGA KERJA 10/10/2023
Memaparkan 5 Data